"

Terapeut

Kerstin är Diplomerad Psykosyntesterapeut.

Utbildad på PsykosyntesAkademin i Stockholm.                                                                              Vid flertalet tillfällen har hon assisterat lärare på PsykosyntesAkademin. Bl.a  Fredrik Lundh, psykosyntesterapeut, psykoterapeut och tidigare rektor på PsA, Åke Chadell, psykosyntesterapeut, utbildare och organisationskonsult samt Helmut Klingenberg, leg.psykolog och gestaltterapeut.

 

Vidareutbildningar: Bert Hellingers Familjesystem för Charlotte Palmgren.

                                      MI ( Motiverande Samtal ) via Nyköpings Kommun.

Hon har tagit emot klienter för samtal sedan 2009.  Mottagning sker på Kiropraktorhälsan, Slottsgatan 23, mitt i Nyköping. 

 

Kerstin har  tystnadsplikt och lyder under  Etiskt Ramverk för god praxis. Något PsykosyntesAkademin har anpassat efter BACP:s ( British Association of Counselling and Psychotherapy ) publikation ” Ethical Framework for Good Practice in Councelling and Psychotherapy”. Det är upphovsrättsskyddat enligt Bernkonventionen och Universal Copyright Convention.

Hon är också medlem i Psykosyntesföreningen. Läs mer på www.psykosyntesforeningen.se

 

                                                                      

 

Varför ska man välja psykosyntesterapi?


För att  kunna
göra mer medvetna val!

 

Händer det saker i ditt liv utan att du förstår varför?

Sitter på det där mötet som du sa att du aldrig mer skulle gå på? ….eller att du träffar den där sortens person som du inte ville träffa? ….eller svarar snällt ja – när du egentligen borde sagt nej?

 frågetecken

Kanske har du frågor av mer existentiell karaktär?

Som:

Vem är jag? Vad vill jag?

Varför tycker inte jag om mig själv? Varför fungerar inte mina relationer?

Hur kan jag bli mer tydlig? Varför gör jag en del saker som jag vet inte är bra för mig?      

Hur ska jag förstå bättre vad andra menar?     Vad ska jag bli när jag blir stor? 

Varför känner jag mig så stressad?

 

I psykosyntesterapi jobbar vi med olika övningar som hjälper dig bli mer medveten om hur just Du fungerar i olika situationer – och hur du blir tillsammans med olika personer. Med ny kunskap om Dig själv kommer du kunna skapa din egen framtid så som just Du vill ha det. Du kommer kunna göra mer medvetna val vilket betyder att saker och ting inte bara händer per automatik. Du kommer således må mycket bättre.

För att beskriva något av de arbetsmodeller vi använder oss av inom psykosyntesterapi följer här en kort beskrivning av Roberto Assagiolis idé om vår inre orkester….

 

 

                         CADA01_Sonia_Balcells_gVår inre orkester.

Tänk om Du innehåller en hel orkester?

Varje musiker har sin vilja och sina  behov. Den vill spela sin alldeles egna melodi. Ibland lyckas den. Ibland inte. En annan musiker tar över kanske.

En del musiker är samarbetsvilliga medan andra är egensinniga.

Tänk om du kunde få dessa musiker att respektera varandra och samarbeta utan konflikt? Och Tänk om du kunde VÄLJA vilken musiker som ska spela?

 

I psykosyntesterapi får du hjälp att bli medveten om vilka musiker du främst innehåller. Vi tar tillsammans reda på dess vilja och behov. Viljan är också något väldigt centralt i psykosyntesterapi.

Med denna hjälp uttryckte sig en klient : ´Jag känner mig mycket mer sorterad nu!´

 

PS-terapi handlar inte om att terapeuten ska göra en färdig analys eller en bedömning av dig utan….

´Som terapeut utforskar vi tillsammans hur du är och hur du fungerar.  Jag ser inte mig själv som något allvetande orakel utan  mer som en medresenär. Eller guide. Med den kunskap och erfarenhet jag har så kan jag ledsaga dig genom din inre resa. Ibland är det tufft och då håller jag dig – ibland är det glädje och då firar vi tillsammans.´ / Kerstin Brezina

 

 

 

Psykosyntesterapi omfattar hela människan.

 

- Body – Feelings – Mind. Det finns ett ständigt pågående samspel inom oss.

Genom att göra sig medveten om vad vi innehåller kan vi förstå oss själva bättre. Det ger en positiv effekt på vårt – och andras – liv. Kan vi höra oss själva bättre så kan vi också höra andra bättre. Därmed blir vår kommunikation tydligare.

Och tänk om man kan välja hur man vill vara? Andra metoder som också används inom ps-terapi är bl.a. samtal, teckning, gestaltterapeutiska övningar och  visualiseringar. Med dessa övningar når vi din inre värld med målet:

Att Du ska bli den Du är!

 

En del människor väljer att gå i terapi under en period av sitt liv för att få verktyg att kunna hantera sitt liv på ett annorlunda sätt än de tidigare gjort. Terapin ger dig möjlighet bearbeta och läka det som behöver helas.

 

Psykosyntesen är en utvecklingsorienterad psykologi. Istället för att se våra personliga svårigheter som begränsande, ser man inom psykosyntesen våra brister och tillkortakommanden som en stor utvecklingspotential.

Kris är ett laddat ord. Ett sätt att hantera en kris är att se det som om man står vid ett vägskäl. Krisen inträffar då vi inte vet hur eller vilken väg vi ska ta. Och hur vi hanterar oss själva i stunden.

I varje problem vi upplever, finner vi ett frö till personlig utveckling och mognad. Många av oss är omedvetna om våra inneboende möjligheter och förmågor. Med guidning kan man komma vidare och närma sig det man vill och längtar efter.

 


 

Hur?

Förutom samtalet som är grundstenen i terapin, används olika övningar som hjälpmedel, det kan vara en ledd meditation, en övning i medveten närvaro, enkla och effektiva kropps- och andningsövningar, teckning, eller en gestaltövning. Vilken metod som vi fokuserar på är individuell – allt passar inte alla. Man provar sig fram vad som passar just Dig.

Samtalsterapi kan vara allt från ett enstaka samtal, ett fåtal gånger till en längre period på ett eller två år, beroende på vad ditt behov är.

Läs mer om psykosyntes på:

www.psykosyntesakademin.se eller

http://www.psykosyntesakademin.se/texter/sanner.htm

läs mer om psykosyntesens grundare, Roberto Assagioli: http://www.humanova.com/roberto_assagioli.asp

läs om äggmodellenpå sid 5; http://psykosyntesforum.se/uploads/ps-exjobb.pdf

Litteraturtips:

  • Om viljan av Roberto Assagioli
  • Psykosyntes av Roberto Assagioli
  • Bli den du är av Piero Ferrucci
  • Lycka Nu av Titti Holmér
  • Självkänsla nu av Mia Törnblom

 

 

 

Hur blir man klient?


Såhär går det till.

Mejla:    kerstin.brezina@icloud.com eller ringer mig: 0709-77 04 40.

När kontakt upprättats får Du ett frågeformulär. Det innehåller tex. frågor om varför du vill gå i psykosyntesterapi, hur du upplevt din uppväxt och din skolgång, hur du har/hade det med kamrater etc.

 

När Kerstin fått det ifyllda frågeformuläret så görs en bedömning om psykosyntesterapi passar din problematik. Gör den det så arrangerar en första träff. Du får ytterligare frågor och har möjlighet att fråga Kerstin mer om terapin etc. Känns allt bra lägger man upp en strategi för terapin vilket oftast startas med initialt sex träffar. Man fördelar dessa träffar på en timme/vecka i sex veckor.

 

En utvärdering görs efter dessa träffar och Du har möjlighet att avsluta terapin eller fortsätta. Då sätter man tillsammans upp nya mål för terapin och hur ofta träffar ska ske.

Terapins pågår tills du känner att du uppnått dina önskemål du hade med din personliga utveckling. Självklart görs det kontinuerlig koll att terapin motsvarar dina eventuella förväntningar.


 

Vad kostar det?

Första träffen kostar endast 150.- /45 min.

Efterföljande sex träffar/sessioner är ett paket som motsvarar 580.-/session =  3 480.- 

Därefter är priset 650.-/session.    En session är 1 timme.                                              Som företagskund läggs 25% moms på samtliga priser.


 

Välkommen!

 

Läs gärna ”Livskvalité med Psykosyntesterapi”, en artikel ur tidningen Succé.