"

Kursledare-Föredragshållare-Utbildare

Jag är ofta anlitad som utbildare, kursledare eller föredragshållare.

Föreläsningar eller de workshops som jag leder berör teman som; Kommunikation, Bemötande, Integration,  Drama, Att arbeta med kultur/ En skådespelares vardag samt Psykosyntes.

 

 

Ett av de senaste föredragen jag hållit var för Nyköpings Kommun, Tekniska Divisionen, och hette: Fyra komponenter för ett trevligt bemötande.


Och på Sunlight konferens hette föreläsningen `Bryt dina mönster på 30 minuter!´ Deltagarna fick då under en miniföreläsning – på 30 minuter – verktyg att jobba med sig själva för att kunna bryta sina mönster.

 

På Ökna lantbruksgymnasieum har jag arbetat som dramalärare flera år i rad . Tidigare har jag, på samma skola, undervisat i ämnet: bild.

 

 

 

 Genom ABF har jag haft förmånen att få undervisa i drama och retorik på vackra Stensunds Folkhögskola, Trosa.

 

På ABF har jag haft återkommande kurser. Mellan 2009-10 ledde jag kursen: Våga Hoppa. Deltagarna träffades 2,5 timmar varannan vecka för att lära sig förstå sig själva bättre genom olika övningar, t ex. målning, beskriva valda bilder, musik/rytm och meditation/mindfulness. Övningarna följdes alltid upp av reflektion från alla deltagare.

 

Personlig utveckling, medvetenhet och kommunikation är en röd tråd genom samtliga föredrag. Jag väver gärna in meditation i alla möten. Det blir en märkbar skillnad i energin bland deltagarna då man startar med en gemensam stilla stund. Det ökar närvaron och öppenheten i rummet.

 

Några röster om Kerstin som föredragshållare/utbildare

 

” Kerstin fångar lätt sina åhörares intresse. Hon har en fantastisk förmåga att läsa av auditoriet och kan därmed anpassa och skapa ett mycket stort engagemang under sin framställning.”

Lars Gustavsson Divisionschef  Soc. Divisionen, Nyköpings Kommun

 

” Hon kan konsten att förmedla kunskap med värme och humor, och vet hur man inspirerar människor.”

                                                                   Niclas Ericson, Verksamhetschef, ABF, Södra Sörmland

 

”...jag kände själv att det gick bättre idag och att jag vågade mer. Men det är tack vare dig oxå som är en bra lärare och ledare. Ja det blir bara mer och mer spännande det här tycker jag. :) Jag tror att jag kommer växa mycket och upptäcka mycket mer om mig själv i detta forum.”

Stina, drama-elev, Stensunds Folkhögskola